PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Vị trí, chức năng

Phòng Đào tạo - Quản lý nghiên cứu khoa học là đơn vị hoạt động trực thuộc trường và hoạt động theo quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường. Phối hợp với các Phòng, Khoa, Trung tâm thực hiện công tác đào tạo.

Phòng Đào tạo- Quản lý nghiên cứu khoa học là đơn vị tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc định hướng, lập kế hoạch, triển khai kế hoạch giám sát hoạt động đào tạo của các khoa chuyên môn và quản lý công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học đảm bảo đúng quy định của pháp luật và chính sách của Nhà nước; 

Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, củng cố và nâng cao thương hiệu của trường, phát triển, mở rộng về quy mô đào tạo theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ sau:

2.1. Quản lý công tác đào tạo tất cả các hệ: Cao đẳng, Đại học liên thông, vừa làm vừa học; Trung cấp; các lớp Bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, bồi dưỡng ngắn hạn và bồi dưỡng cơ sở. Tổ chức quản lý thống nhất về kế hoạch, nội dung, chương trình, giáo trình, nội dung các môn học của tất cả các ngành thuộc các hệ từ chính quy đến vừa làm vừa học;

2.2. Tổ chức nghiên cứu, tổng hợp, xây dựng phương hướng phát triển, mục tiêu, mô hình và phương thức đào tạo từng chuyên ngành trong trường để trình Hiệu trưởng phê duyệt;

2.3. Phối hợp với các khoa và các đơn vị có liên quan tổ chức, xây dựng, biên soạn và quản lý hệ thống chương trình, giáo trình, đề cương môn học, đề cương bài giảng, xét duyệt nội dung các môn học đảm bảo việc bổ sung, sửa chữa chương trình khi cần thiết để chương trình đào tạo luôn được cập nhật và mang tính hiện đại;

2.4. Xây dựng, tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc xin mở mã ngành đào tạo và hệ đào tạo theo nhu cầu về nhân lực của xã hội và phù hợp với tình hình của trường;

2.5. Lập kế hoạch và tổ chức các kỳ thi tuyển sinh các hệ và thi tốt nghiệp cuối khóa, bao gồm: Tổ chức ra thông báo tuyển sinh, quản lý đề thi, lập phương án điểm chuẩn...Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh hàng năm phù hợp với yêu cầu của xã hội và khả năng thực tế của nhà trường;

2.6. Tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo hàng năm đã được Hiệu trưởng phê duyệt; đảm bảo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xét lên lớp và xét tốt nghiệp cho học sinh và học viên;

2.7. Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi cấp Trường;

2.8. Bố trí phòng học, lập thời khóa biểu cho từng lớp. Tổ chức giám sát việc thực hiện thời khóa biểu và lịch trình giảng dạy của các Khoa, các giáo viên;

2.9. Phối hợp với các khoa và các phòng chức năng giám sát việc thực hiện quy chế giảng dạy, học tập, thi. Định kì đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh;

2.10. Phối hợp với các Khoa, phòng có liên quan xây dựng phương hướng phát triển cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo;

2.11. Tổ chức quản lý kết quả học tập theo quy định. Quản lý cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ và lưu trữ hồ sơ điểm của học sinh;

2.12. Phối hợp với các Khoa, Phòng có liên quan tổ chức Hội đồng tư vấn cho Hiệu trưởng như: Xử lý kết quả học tập; thi tốt nghiệp; đánh giá chất lượng giảng dạy...

2.13. Phối hợp với phòng Tài vụ xây dựng ngân sách và sử dụng kinh phí đào tạo trên cơ sở quy định chung. Theo dõi kế hoạch giảng dạy của giáo viên dạy vượt giờ, quy đổi giờ, biên soạn tài liệu giảng dạy...

2.14. Tổ chức đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học các cấp của cán bộ, giáo viên các Phòng, Khoa;

2.15. Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản về phương hướng, chủ trương, quy định, chính sách nội bộ về nghiên cứu khoa học; Thường xuyên rút kinh nghiệm, đề xuất đổi mới công tác đào tạo và quản lý đào tạo không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học.

3. Cơ cấu tổ chức

3.1. Lãnh đạo phòng gồm:

- 01 Phó trưởng phòng

- 03 Giáo viên, 01 nhân viên

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây