TRUNG TÂM THỰC HÀNH NGHỆ THUẬT VÀ TRANG TRÍ MỸ THUẬT

1. Vị trí, chức năng
Trung tâm Thực hành Nghệ thuật và Trang trí Mĩ thuậtthuộc Trường trung cấp Văn hoá nghệ thuật và Du lịch Hải Dương, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo, điều hành trong công tác đào tạo thực hành nghệ thuật đối với khối học sinh TCCN ngành nghệ thuật.
Là một trong những bộ phận trực tiếp thực hiện mọi nhiệm vụ trong công tác thực hành biểu diễn như xây dựng kế hoạch, nội dung và dàn dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ chính trị, phục vụ các ngày lễ lớn của nhà trường và thực hiện biểu diễn chương trình hợp đồng khi được Hiệu trưởng nhà trường đồng ý.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  2.1.Quản lý cán bộ, nhân viên thuộc Trung tâm theo sự phân công của Hiệu trưởng;
2.2. Phối kết hợp với các khoa có liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp cho học sinh TCCN khối chuyên ngành nghệ thuật;
2.3. Phân công giáo viên phụ trách hướng dẫn thực tập đối với học sinh TCCN từngkhối chuyên ngành nghệ thuật;
2.4. Tham mưu đề xuất với Hiệu trưởng nhà trường về xây dựng và biểu diễn các chương trình nghệ thuật trong và ngoài phạm vi nhà trường;
2.5.Tổ chức dàn dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị khi các cấp các ngành cần và được Hiệu trưởng nhà trường đồng ý cho phép;
2.6.Phối hợp với các phòng, khoa chuyên môn giảng dạy và quản lý học sinh theo từng chuyên ngành;
2.7.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công;
3. Cơ cấu tổ chức
          Biên chế của Trung tâm Thực hành Nghệ thuật và Trang trí Mĩ thuật do Hiệu trưởng nhà trưởng quyết định trong tổng biên chế của Trường Trung cấp VHNT và Du lịch được cơ quan cấp trên giao theo kế hoạch hàng năm.
3.1 .Lãnh đạo gồm: Giám đốc vàPhó giám đốc;
  3.2. Viên chức, người lao động gồm:
          - Giáo viên âm nhạc;
          - Giáo viên, biên đạo múa;
          Nhiệm vụ, quyền hạn của viên chức, người lao động thuộc Trung tâm do Giám đốc trung tâm phân công thực hiện theo quy chế chuyên môn và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Phó giám đốc và quy định của pháp luật./
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây