Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 825/SVHTTDL-VP 22/04/2024 CV V/v tăng cường công tác đảm bảo an ninh mạng hệ thống thông tin trọng yếu
2 379/SVHTTDL-VP 27/02/2024 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 15/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ
3 86/SVHTTDL-QLVHGĐ 14/01/2024 Hướng dẫn số 169-HD/BTGTU ngày 03/1/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương về việc hướng dẫn công tác Khoa giáo năm 2024
4 1779/SVHTTDL-VP 10/09/2023 CV V/v triển khai thực hiện Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ
5 3675/UBND-VP 01/10/2023 CV v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và dịch bệnh đau mắt đỏ
6 Đề cương tuyên truyền 11/07/2023 Đề cương tuyên truyền 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ
7 1336/SVHTTDL-QLVHGĐ 11/07/2023 CV V/v tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023)
8 137/TB-TCVHNTDL 03/07/2023 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách quý 2 năm 2023
9 147-HD/BTGTU 04/06/2023 Hướng dẫn Tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII
10 745/SVHTTDL-QLVHGĐ 23/04/2023 CV V/v thông báo mời tham gia triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính Nhiếp ảnh gia quốc tế” (lần 2)
11 40/CT-TU 03/05/2023 Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân toàn dân xây dựng bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn Tỉnh
12 1012/KH-SVHTTDL 30/05/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao thường xuyên tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Hải Dương giai đoạn
13 1014/SVHTTDL-QLDL 31/05/2023 CV v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023
14 1252/SVHTTDL-QLVHGĐ 10/07/2022 V/v tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
15 1265/BVHTTDL-PC 14/04/2022 V/v phát động cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”
16 644/SVHTTDL-QLVHGĐ 19/04/2022 V/v tuyên truyền Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hải Dương”
17 654/SVHTTDL-QLVHGĐ 20/04/2022 V/v tuyên truyền Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022
18 656//SVHTTDL-QLVHGĐ 20/04/2022 V/v tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902-05/5/2022)
19 609/SVHTTDL-QLVHGĐ 14/04/2022 V/v tuyên truyền hưởng ứng ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022
20 472/KH-SVHTTDL 28/03/2022 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao, xúc tiến quảng bá du lịch chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
21 478/SVHTTDL-TCPC 29/03/2022 V/v phổ biến các văn bản mới liên quan đến ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
22 392/SVHTTDL-QLVHGĐ 17/03/2022 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 587/KH-UBND ngày 08/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
23 415/SVHTTDL-VP 20/03/2022 V/v tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước Thế giới, ngày Khí tượng Thế giới và Giờ Trái đất năm 2022
24 76/MTNATL-TLNTUD 01/03/2022 CV v/v phối hợp tuyên truyền cuộc thi và Triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc
25 389/KH-SVHTTDL 17/03/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022
26 308/VHTTDL-VP 03/03/2022 CV V/v tuyên truyền đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
27 301/KH-SVHTTDL 02/03/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
28 369/KH-UBND 14/02/2022 Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hải Dương năm 2022
29 74-HD/BTGTW 23/02/2022 Hướng dẫn tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng
30 180/STTTT-TTBCXB 17/02/2022 V/v Tuyên truyền hướng dẫn sử dụng “Phần mềm quản lý, chăm sóc sức khoẻ F0 tại nhà”
31 420- CV/BTGTU 15/02/2022 V/v tăng cường tuyên truyền một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
32 205/SVHTTDL-QLVHGĐ 08/02/2022 V/v tuyên truyền, hướng dẫn công tác văn hoá văn nghệ năm 2022
33 226/SVHTTDL - QLVHGĐ 13/02/2022 V/v hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022
34 406/QĐ-UBND 27/01/2022 Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Hải Dương năm 2022
35 178/SVHTTDL-QLVHGĐ 26/01/2022 V/v bảo đảm hoạt động biểu diễn nghệ thuật đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
36 172/SVHTTDL-QLVHGĐ 25/01/2022 V/v tổ chức đợt phim “Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và mừng Xuân Nhâm Dần 2022”
37 43/VHCS-QCTT 20/01/2022 V/v tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc
38 180/UBND-VP 17/01/2022 V/v tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên Đán 2022
39 113/SVHTTDL-QLVHGĐ 19/01/2022 V/v tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND; Kế hoạch số 83/KH-UBND; Kế hoạch số 84/KH-UBND; Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh Hải Dương
40 1966/KH-SVHTTDL 21/12/2021 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể dục, thê thao và du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần -2022
41 2/TTr-VHGĐ 05/01/2022 V/v Thực hiện chỉ thị số 35-CT-TTG của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
42 35-CT-TTG 30/12/2021 V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành manh, an toàn, tiết kiệm
43 50/SVHTTDL-TTr 10/01/2022 V/v tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022
44 1966 /KH-SVHTTDL 21/12/2021 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần - 2022
45 18-HD/BTGTW 29/07/2021 Hướng dẫn Tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bề vững xây đất nước
46 1570/SVHTTDL-QLVHGĐ 21/10/2021 V/v đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới
47 3814/KH-BCĐDS 13/10/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
48 1571/SVHTTDL-QLVHGĐ 19/10/2021 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 3814/KHBCĐDS ngày 14/10/2021 của Ban Chỉđạo dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ VHTTDL
49 1445/SVHTTDL-QLVHGĐ 30/09/2021 V/v tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc
50 1306/SVHTTDL-TTr 05/09/2021 Cuộc thi Tìm hiểu Pháp luật về Phòng chống tham nhũng
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập83
  • Hôm nay990
  • Tháng hiện tại38,634
  • Tổng lượt truy cập993,184
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây