CHI BỘ

Chi bộ là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các hoạt động của nhà trường. Chi bộ có vai trò to lớn trong công tác lãnh đạo các hoạt động trong nhà trường theo đúng mục tiêu giáo dục đào tạo của Đảng nhằm xây dựng nhà trường không ngừng phát triển.

Sinh hoạt Chi bộ hằng tháng, Bí thư Chi bộ tổ chức quán triệt tới đội ngũ cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên (CB, ĐV, GV và NV) về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, bao gồm: Nghị quyết của Đảng các cấp; các chủ trương, chính sách đổi mới của đất nước, các quy định của ngành…Đây là một trong những hoạt động trọng tâm để làm cho CB, ĐV, GV và NV nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Nội dung giáo dục thường xuyên mà Chi bộ Đảng luôn hướng tới là làm cho mỗi CB, ĐV, GV và NV luôn có ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo bằng việc tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sang tạo.

Chi Bộ Đảng phải thực sự coi trọng xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng; thống nhất từ Cấp ủy, Ban Giám hiệu đến toàn thể CB, ĐV, GV và NV trong nhà trường, Chi bộ phải thực sự là trung tâm đoàn kết, tạo nên bầu không khí dân chủ và tinh thần hợp tác, cộng đồng trách nhiệm cao của cả tập thể sư phạm.

Nhiệm vụ xuyên suốt mà Chi bộ phải luôn quan tâm chỉ đạo, đó là hoạt động chuyên môn của nhà trường. Có thể nói sứ mệnh của nhà trường là chất lượng dạy và học. Vì vậy, vai trò của Cấp ủy đối với Ban Giám hiệu trong công tác chỉ đạo chuyên môn được xem là một nhiệm vụ chính trị to lớn; mặt khác, Ban Giám hiệu điều hành hoạt động chuyên môn bằng kế hoạch không tách rời với Nghị quyết của Chi bộ.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây