CÔNG ĐOÀN

1. Công tác tổ chức 
Tham mưu giúp BCH kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ của CĐCS và các công đoàn bộ phận trực thuộc; khảo sát thành lập, phát triển ĐV mới, theo dõi diễn biến số liệu tổ chức,  nhắc nhỡ giữ vững quy chế sinh hoạt công đoàn, đôn đốc thực hiện các tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh hàng năm theo quy định .
2. Ủy ban kiểm tra công đoàn: 
Kiểm tra, giám sát các hoạt động của công đoàn, chú ý đến việc thực hiện Điều lệ CĐVN, việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn; chủ động tham mưu, tham gia giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại,  tố cáo có liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn.
- Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra:
Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra khi ban kiểm tra đã kiện toàn, hoạt động kiểm tra dưới sự chỉ đạo của BTV theo Nghị quyết và chỉ đạo của uỷ ban kiểm tra cấp trên.
 3. Công tác tuyên tuyền giáo dục: 
- Tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản có liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn; tham mưu kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CB công đoàn;
- Thường xuyên tuyên truyền cho CB ĐVCĐ những vấn đề về chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những hoạt động công đoàn;
- Theo dõi và phản ảnh tâm tư nguyện vọng của ĐVCĐ và người lao động trong Nhà trường, tham mưu cho BCHCĐCS
 4. Công tác nữ công: 
-  Theo dõi giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ và trẻ em, giáo dục bồi dưỡng nâng cao kiến thức và trình độ hiểu biết về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cho nữ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và nữ sinh, tìm hiểu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của lao động tham mưu cho BCH CĐCS.
- Tổ chức các hoạt động cho cho nữ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và nữ sinh và trẻ em là con cán bộ, giáo viên trong Nhà trường vào các ngày 8/3; 20/10; 1/6 và 15/8 âm lịch.
- Ban nữ công có kế hoạch hoạt động cụ thể theo chức năng và chỉ đạo các tổ nữ công tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đã đề ra.
 5. Công tác thi đua và chỉ đạo các hoạt động phong trào: 
- Thường xuyên tuyên truyền vận động ĐVCĐ, người lao động tham gia thực hiện các phong trào thi đua văn hóa, thể thao do Nhà trường, Công đoàn Trường tổ chức.
- Tham mưu thực hiện tốt chế độ khen thưởng khuyến khích bằng vật chất, tinh thần đối vơi ĐVCĐ;
- Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động phong trào do công đoàn cấp trên hoặc do công đoàn cơ sở phát động cho đoàn viên.
 6 . Công tác  Đời sống: 
- Đẩy mạnh các hoạt động để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBĐV và người lao động; vận động giúp nhau học tập năng cao trình độ, giúp nhau làm kinh tế gia đình để tăng thêm thu nhập, phát huy tính đoàn kết, tương thân tương ái trong " Hiếu-Hỷ", và các chế độ, hỗ trợ khác theo quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây